วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สีเอกรงค์

ภาพนี้จะมีสีน้ำตาลเป็นโทนหลัก ถึจะมีสีอื่นมาปะปน แต่มีปริมาณน้อย จึงมองเป็นสีโทนเดียวนั้นคือ สีน้ำตาล


ภาพทั้งสองภาพนี้จะเป็นภาพที่ใช้สีเขียวเป็นโทนหลัก โดยมีค่าน้ำหนักอ่อนแก่ไล่ตามระดับ


ไม่มีความคิดเห็น: